Ohjaus ja konsultointi

Tarjoamme

  • Vanhempainohjausta osana lapsen ja/tai nuoren psykoterapiaprosessia.
  • Ohjausta ja tukea vanhemmille, sijaisperheille, lapsen sijoituskohteessa oleville työntekijöille.
  • Työyhteisöille ja tiimeille ohjausta tai konsultointia työnkehittämiseen.
  • Muksuoppivalmennusta vanhemmille, lasten parissa työtätekeville päiväkotien, päivähoidon henkilökunnalle, lastensuojeluun.
  • Tukea ja ohjausta itsesi kehittämisessä esim. painonhallinnassa, yksilöille ja ryhmille.