Psykoterapia

Psykoterapiaa yksilöille – nuorille ja aikuisille myös ikääntyville

Psykoterapian tavoitteena on löytää voimavaroja, joiden avulla on mahdollista rakentaa siltaa tulevaisuuteen, löytää menneisyydestä selviytymisiä, oppia tulevaisuutta varten, oivaltaa ja ihmetellä elämän kantamista. Yksilöterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista solmukohtia, pulmia tai ongelmiaan.

Psykoterapiassa autetaan asiakasta löytämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, valitsemaan hänelle hänen tilanteeseensa parhaiten sopiva ratkaisu. Tuetaan asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja etsitään yhdessä uusia. Asioiden ei tarvitse olla täysin solmussa, kun tulee hakemaan apua. Ota rohkeasti yhteyttä, ihmetellään yhdessä ja haetaan ratkaisumalleja.

Psykoterapiaa pareille ja perheille

Psykoterapia on tukea antavaa neuvontaa parisuhteeseen tai perheille, jotka ovat jossakin elämän murroskohdassa tai perhettä on kohdannut jokin vastoinkäyminen tai yllättävä tilanne, esim. sairaus, avioero, kuolema. Psykoterapeuttiset keskustelut ovat tarkoitettu aviopareille ja perheille, jotka haluavat rakentaa keskinäistä suhdetta ja vuorovaikutusta sekä löytää uusia voimavaroja arjen haasteisiin.